Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Podstawowe dokumenty:

 • dane stron czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru lokali,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia).

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Podstawowe dokumenty:

 • dane stron czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli jest założona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej wydane dla notariusza,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia).

 

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.

 

Nieruchomość

Podstawowe dokumenty:

 • dane stron czynności – imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z kartoteki/rejestru budynków, jeżeli nieruchomość jest zabudowana,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla nieruchomości niezabudowanej, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia).

 

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.