Podstawowe dokumenty:

  • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • dane osobowe osoby pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
  • zakres pełnomocnictwa.

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.