Podstawowe dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa lub planowana data zawarcia związku małżeńskiego,
  • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków – imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • ewentualnie informacja o zawieranych wcześniej umowach majątkowych małżeńskich.

Powyższy wykaz dokumentów ma charakter podstawowy. W konkretnym przypadku może zajść potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów.